US-China Tech War และภูมิรัฐศาสตร์โลก

เศรษฐศาสตร์
7 พฤศจิกายน 2022

US-China Tech War และภูมิรัฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก

ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ หรือ ชิป ขั้นสูงไปจีนรอบใหม่ในวันที่ 7 ต.ค. 65 สำหรับชิปที่มีการใช้งานขั้นสุดท้าย หรือ End-Use ในอุตสาหกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงสหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมสินค้ามากกว่ารอบก่อนๆ

โดยได้กำหนดให้สินค้าบางรายการในหมวดชิปขั้นสูง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยชิปขั้นสูง และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ตลอดจนส่วนประกอบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และสินค้าต่างๆ ที่ส่งออกไปโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Fabrication plant) ขั้นสูงในจีน เป็นสินค้าควบคุมที่จำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อการส่งออก

มาตรการล่าสุดนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่บริษัทสหรัฐฯ ทั้งที่ทำธุรกิจในประเทศและต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงบริษัทต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีสหรัฐฯ ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อีกทั้งยังห้ามไม่ให้บุคลากรสัญชาติสหรัฐฯ ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และองค์กรสหรัฐฯ สนับสนุนการพัฒนาและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในโรงงานจีน หากไม่ได้รับใบอนุญาต

เศรษฐศาสตร์

โดยได้ยกเว้นการขยายการผลิต “เซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่า” หรือชิปที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตขนาด 28 นาโนเมตร หรือเก่ากว่านั้น นอกจากนี้หากรัฐบาลประเทศใดไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในการตรวจสอบว่าสินค้าของบริษัทถูกนำไปใช้งานขั้นสุดท้ายตามที่ระบุไว้หรือไม่ บริษัทนั้นอาจถูกบรรจุในบัญชี Unverified list และ Entity list ในที่สุด ซึ่งจะกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ต่อไป

มาตรการล่าสุดนี้แสดงถึงจุดยืนของสหรัฐฯ ในการกีดกันจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีชิปขั้นสูง เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญในยุทโธปกรณ์ทางทหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาวุธทำลายล้างสูง ระบบการวางแผนและโลจิสติกส์ และระบบการทหารไร้คนขับ (Autonomous military systems) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเปิดศึกครั้งใหม่เพื่อแย่งชิงอิทธิพลในภูมิรัฐศาสตร์โลก และต้องการรักษาความมั่นคงทางทหารและอำนาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ท่ามกลางบริบทโลกที่แบ่งขั้วอย่างชัดเจนมากขึ้นระหว่างชาติตะวันตกกับจีน เช่น การค้า การลงทุน และการทหาร แน่นอนว่ามาตรการครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลกในทุกขั้นตอน และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตสินค้าขั้นปลายต่างๆ โดยเฉพาะในจีน แต่จะผ่านช่องทางไหนนั้น บทความนี้จะแนะนำผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพื่อประเมินผลกระทบต่อไป

ป้ายกำกับ: