กรมทางหลวงจัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ออกแบบ
27 มีนาคม 2023

สมุทรสงคราม – กรมทางหลวงจัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ถนนปากท่อสายเก่า เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คุ้มพญาซอรีสอร์ท ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม กรมทางหลวง ร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3093 สายท่าน้ำสมุทรสงคราม ถึงอำเภอปากท่อ หรือถนนปากท่อสายเก่า

โดยนำเสนอความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ ขอบเขตการศึกษาตลอดจนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษา

โดยนายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น ดร.วศิน รุจิเกียรติกำจร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการและวิศวกรกำกับด้านงานทาง และผู้จัดการโครงการได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรีกษานำเสนอความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับขอบเขตการศึกษา และสภาพพื้นที่ปัจจุบันของโครงการ รวมทั้งการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน

ออกแบบ

สำหรับทางหลวงหมายเลข 3093 หรือถนนปากท่อสายเก่า เป็นทางหลวงในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม กับทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางแบ่งเบาภาระถนนพระราม 2 ปัจจุบัน แนวเส้นทางปากท่อสายเก่ามีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งแนวเส้นทางของโครงการผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบว่า จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถานรอที่จะพิจารณาขึ้นทะเบียน จำนวน 3 แห่งได้แก่ 1.วัดวชิรคาม ระยะห่างประมาณ 525 เมตร 2.วัดบางนางจีนกลาง ระยะห่างประมาณ 985 เมตร และ 3.วัดธรรมนิมิต ระยะห่างประมาณ 835 เมตร

นอกจากนี้ ยังอยู่ใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศในระยะ 2 กิโลเมตร 1 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด มีระยะห่างประมาณ 140 เมตร จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม การประชุมกลุ่มย่อยครั้งต่อไป จะมีการนำเสนอการออกแบบทางเลือกรูปแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรที่เป็นไปได้ในเบื้องต้น จำนวน 4 ทางเลือก คือ 1.เกาะกลางถนนแบบเกาะสี 2.เกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่อง 3.เกาะกลางถนนแบบเกาะยก และ 4.เกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้น ส่วนวันเวลาและสถานที่นั้นจะกำหนดอีกครั้ง

ป้ายกำกับ: